tel. 52 322 32 72 / 601 194 030 kontakt@bdu.com.pl

Ubezpieczenia indywidualne

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne pozwalają każdemu kierowcy na komfortowe, pozbawione stresu poruszanie się po drodze. Sprawiają, że właściciele samochodów nie muszą martwić się o nieprzewidziane zdarzenia i związane z nimi koszty.

Bydgoski Dom Ubezpieczeń porównuje oferty ubezpieczeń komunikacyjnych wszystkich cenionych towarzystw i przedstawia klientowi te, których zawarcie wiąże się z najmniejszymi opłatami i jednocześnie przynosi mu największe korzyści.

  • Ubezpieczenie OC – zabezpiecza przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym osobom z winy kierującego pojazdem. Jego zawarcie jest obowiązkowe!
  • AUTO CASCO – ubezpieczenie przed szkodami polegającymi na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub jego dodatkowego wyposażenia – także poza granicami kraju.
  • UBEZPIECZENIA SZYB I OPON –  obejmują świadczenia takie jak: wymiana kół w miejscu, w którym doszło do uszkodzenia ich ogumienia, holowanie, organizacja i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb.
  • ASSISTANCE – ubezpieczenie zapewniające osobom podróżującym pomoc konieczną z powodu wypadku, kradzieży pojazdu lub awarii, obejmujące m.in. holowanie pojazdu oraz jego parkowanie po holowaniu.
  • NNW – ubezpieczenie od trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące zarówno kierowcy jak i pasażerów.
  • OCHRONA PRAWNA – ubezpieczenie chroniące interesy prawne właściciela pojazdu obejmujące m.in. refundację kosztów ochrony interesów prawnych ubezpieczonego, dostęp do wiadomości z zakresu prawa i infolinia prawną.
Ubezpieczenia majątkowe

Możliwość skorzystania z propozycji największych towarzystw ubezpieczeniowych pozwala klientom Bydgoskiego Domu Ubezpieczeń z powodzeniem kształtować własny program ochronny. Profesjonalna pomoc doradców BDU daje pewność, że ubezpieczenie mienia ruchomego, mieszkania, domu wraz z jego oszkleniem i ogrodzeniem oraz otaczającymi go elementami małej architektury, domku letniskowego, czy dzieł sztuki lub antyków nie mogłoby być bardziej korzystne. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zapewni Ci wsparcie w przypadku pojawienia się problemów natury prawnej, związanych z posiadaniem i użytkowaniem mienia 

Ubezpieczenia turystyczne
Ubezpieczenia zawierane przed każdym (zarówno dłuższym jak i całkiem krótkim) wyjazdem pozwalają na spokojne, pozbawione niepokoju podróżowanie w kraju i poza jego granicami.

Bogata oferta ubezpieczeń turystycznych Bydgoskiego Domu Ubezpieczeń może zapewnić klientowi zwrot kosztów leczenia, transportu, udzielenia natychmiastowej pomocy i ratownictwa, pobytu osoby towarzyszącej, przerwania podróży oraz utraty bagażu lub opóźnienia w jego dostarczeniu. Pozwala ona także ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.

ADRES

ul. Gdańska 143
Bydgoszcz 85-022

TELEFON

52 322 32 72

TELEFON KOMÓRKOWY

601 194 030