tel. 52 322 32 72 / 601 194 030 kontakt@bdu.com.pl

Ubezpieczenia dla firm

Oprócz gotowych produktów ubezpieczeniowych sprawdzonych przez wiele dużych zakładów i przedsiębiorstw, Bydgoski Dom Ubezpieczeń proponuje także opracowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego dostosowanego przede wszystkim do specyfiki branży klienta. Oferta dla firm obejmuje ubezpieczenia mienia, osobowe, transportowe, finansowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne ubezpieczenia flotowe, a wśród nich m.in.:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, które gwarantuje firmie ochronę przed konsekwencjami działania np. sił przyrody (obejmuje skutki pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, gradu, nawalnego deszczu, naporu śniegu, a nawet uderzenia pojazdu czy przepięć w instalacji elektrycznej).
 • Ubezpieczenie od wandalizmu, które gwarantuje firmie ochronę przed celowym uszkodzeniem jej mienia przez nieznane osoby trzecie.
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, które chroni firmę przed ponoszeniem kosztów związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem jej elektronicznego wyposażenia.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które zapewnia firmie ochronę przed roszczeniami osób trzecich, bez względu na to, czy wiąże ją z nimi umowa, czy też nie.
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, które obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zapewnia ochronę pracowników.
 • Ubezpieczenie władz spółki
  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej np. członka zarządu za działanie lub zaniechanie działania, które jest sprzeczne z prawem lub statutem spółki.

 •  Ubezpieczenie prawno-podatkowe
  To rozwiązanie zapewniające pomoc w zarządzaniu firmą 

 • Ubezpieczenia cybernetyczne
  Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody wyrządzone przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie oraz nieuczciwych pracowników.

ADRES

ul. Gdańska 143
Bydgoszcz 85-022

TELEFON

52 322 32 72

TELEFON KOMÓRKOWY

601 194 030