tel. 52 322 32 72 / 601 194 030 kontakt@bdu.com.pl

Wydarzyła się szkoda

Pod pojęciem szkody rozumiemy każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Szkoda może mieć charakter niemajątkowy lub majątkowy. Szkoda ma charakter niemajątkowy, gdy jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych. Gdy mamy do czynienia ze stratą, a...

Procedura likwidacji szkody

Procedura likwidacji szkody rozpoczyna się w momencie jej zgłoszenia ubezpieczycielowi. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest w ciągu 7 dni podjąć czynności likwidacyjne. Ubezpieczony nie powinien zaś przez ten czas zmieniać stanu faktycznego, chyba, że zmiana ta służy...